Pappaledig

I dagens samhälle har pappan lika stora rättigheter att vara med sitt barn som mamman. Pappan får ta ut lika mycket ledighet som mamman efter barnets fötts. Vi tänkte lite snabbt informerar hur detta fungerar. 

Man kan oftast inte ta ut föräldrapenning samtidigt så man får dela upp tiden man är hemma från jobbet. En av de få gångerna då man får vara ledig med ersättning är tio dagar kring barnets födsel och siffran stiger per barn. Väntar ni tvilling för ni dubbla antal dagar. Du har upp till 60 dagar efter förlossning på att ta ut dem så ni behöver alltså inte ta ut dessa gemensamma dagar direkt efter ni kommer hem från sjukhuset.

I kollektivavtalet står det att så länge du anmäler din föräldraledighet minst två månader innan har du rätt att vara helt ledig till dess att barnet är äldre än ett och ett halvt år. Du behöver diskutera med din chef hur dina arbetsuppgifter ska förmedlas under din frånvaro och är även skyldig att informera chefen hur länge du ska vara borta. När barnet är äldre än ett och ett halvt har du rätt till kortdagar tills barnet gått klart sitt första skolår. Ni får inte vara ledig samtidigt. Pappan har rätt till förkorta tiden med 25 %. Totalt sett får ni gemensamt högst ta ut 480 dagar och av dessa är 60 dagar reserverade för pappan och 60 för mamman. Dessa får man överlåta till varandra men det ska ske skriftligt.

Comments are Disabled