Jämställd lek

Redan som små börjar barn lära sig om könsindelningen i samhället. När det kommer till leksaker finns det risk för att man som förälder köper vissa saker till pojkar och andra saker till flickor. Dockor har alltid ansetts vara en tjejleksak och man ser sällan en kille leka med en docka. Samtidigt är det nästan bara killar som leker med superhjältar, för det har alltid ansetts vara en killgrej.

Lekande barn

Det finns idag skolor som jobbar hårt med att ta bort den tydliga könsrollen när det kommer till vad man får leka med eller inte som tjej eller kille. Det är viktigt att barn få friheten att lära sig leka med vad som passar dem bäst, inte vad samhället tycker passar dem bäst. Här har även du som förälder en viktig roll att fylla och oberoende över hur du ställer dig i debatten har du ett ansvar mot ditt barn att låta det frodas på bästa sätt.

Det är såklart inget fel i att ge din son en bil eller en häst till din dotter, om du så vill, men att tydligt skicka ut negativa signaler när leken faller ur ramen för vad som kan anses som typiskt manligt eller kvinnligt är något som du borde akta dig för och undvika. Ibland är det svårt att komma ihåg att våra barn är egna individer och inte bara en förlängning av oss själva.

Färgglada leksaker gör det också roligare för barn att leka. Barn har gott om fantasi när det gäller att hitta på nya lekar med sina leksaker så du som förälder behöver inte vara orolig att ditt barn blir uttråkat. Det finns dock inget som säger att du inte får ta del i leken, helst om ditt barn insisterar, men tänk då på att inte ta över för mycket, utan följ till största del med strömmen och gläds utav att bli vägled av ditt barns kreativa fantasi.

I Huddinge har en skola utformat ett system där de har en valstund. Det innebär att läraren erbjuder några lekförslag och barnen får välja mellan dem. Barnen ska svara högt och övar på att kunna stå för sina val. Vad barnen inte vet är att varannan dag presenteras lekar som oftast killar ägnar sig åt och varannan dag är det tjejlekar som erbjuds. På det sättet får barnen möjlighet att prova på alla sorters lekar och det kan motarbeta fördomar om de olika könen.

Comments are Disabled