Förlossningsdepression

mor och barnEtt problem som allt för många nyblivna föräldrar lider av men som fortfarande täcks av tabu är förlossningsdepressioner. 

Att få ett barn är en stor omställning och omvälvande hur förberedd man än är. Det är då inte ovanligt att humöret går upp och ner, att man känner sig sig nedstämd.

Man tar lätt och förväntar sig något magiskt så fort man ser sitt barn, så behöver det dock inte vara. Känslorna kan komma eftersom och det är inget ovanligt eller fel. Det är först om man förlorar känslorna för barnen eller om man inte får känslor även lång tid efter förlossningen och man känner dig nedstämd, då kan det handla om en förlossningsdepression.

Detta sker normalt sett inom de första tre månaderna efter förlossningen och skiljer sig egentligen inte från någon vanlig typ av depression. Stora livshändelser har en omvälvande effekt och kan göra att man blir mer sårbar för den typen av psykisk ohälsa. Om man redan har haft några problem tidigare till exempel med bipolaritet eller depression ökar risken att man insjuknar.

Även om runt 10% av alla nyblivna föräldrar blir drabbade blir de flesta friska inom 6 månader och det är viktigt att man inser att det inte är ett problem som varar för evigt.

Informationen är hämtad från 1177.se, om du upplever något av problemen som nämns ta kontakt med sjukvårdsrådgivningen eller din läkare.

Comments are Disabled