Att få barn efter 40

Det blir allt vanligare att föda barn efter sin fyrtioårsdag och extra kraftig har ökningen varit under 2000-talet. Trots denna uppgång är antalet kvinnor som får barn efter 40 års ålder relativt få.

Mamma med bebisOm man ser till hur det har varit historiskt så var det faktiskt 10 ggr vanligare att kvinnor i åldern 40-44 fick barn i början av 1870-talet. Runt 1880 började plötsligt baranafödandet minska i Sverige. Från att det föddes i genomsnitt 4,5 barn per kvinna så var siffrorna nere på 1,7 barn per kvinna i början på 1930-talet. Detta berodde på de förändringar som blev i vårt samhälle på grund av skiftet från jordbrukssamhälle till industrination. Under 1970-talet var barnafödandet hos kvinnor över 40 som allra lägst. En trolig förklaring till detta är den ökade tillgången och acceptansen för preventivmedel. En annan aspekt är också att normerna såg annorlunda ut, de kvinnor som födde barn under den här tiden var unga och genomsnittsåldern låg på 24 år för förstföderskor.

Idag är den genomsnittliga förstföderskan 29 år så medelåldern har ökat men vi är fortfarande yngre än om man jämför med 1700- och 1800-talet. I vårt moderna samhälle accepteras det mer och mer att man väljer att skaffa barn senare i livet. Man prioriterar sig själv och sin karriär innan men tar steget till att skaffa barn.

Det finns både fördelar och risker med att skaffa barn sent i livet och det är ett faktum att riskerna är fler för en gravid som är över 40 år.

 

  • Enligt forskare vid Harvard har kvinnor som föder barn efter 40 större chans att kunna bli 100 år än andra kvinnor. Antagligen kommer detta av ett försenat klimakteriet då de fortsatt att producera östrogen längre. Genom detta får de ett bättre skydd mot hjärtsjukdomar som alzheimers.
  • De som blir gravida efter 40 har mycket mindre problem med illamående, andfåddhet, yrsel och depressioner, De går också upp mindre i vikt än yngre gravida.
  • Nackdelar är att man får högre risk för missfall, högt blodtryck, graviditetsdiabetes, risken för downs syndrom är 5% och det kan ta en längre period att återhämta sig helt efter förlossningen.

Comments are Disabled